* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .ae, .me, .biz, .org, .net, .eu